Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 2.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
4 R31 Länka alla sidor till startsidan
  • Se till att alla sidor har länkar till startsidan och andra sidor som är viktiga för orienteringen. Det kan vara webbkartan, ”Om webbplatsen”, sökfunktionen och information på andra språk.
  • Placera länkarna i sidhuvudet och/eller i sidfoten.
  • Länka webbplatsens eller organisationens logotyp till webbplatsen startsida. Om logotypen är en bild, ange i alt-texten att länken går till startsidan.
4 R30 Använd startsidan för att ge en introduktion till webbplatsen
Använd webbplatsen startsida för att
  • visa vilken organisation som är avsändare
  • vägleda användarna till webbplatsens olika delar
  • lyfta de uppgifter som är viktigast för användarna, så att de går att hitta så enkelt som möjligt.
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista