Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 3.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
DOS-krav R167 Bevara tillgänglighet vid konverteringar
  • Kartlägg om någon konvertering av information förekommer i er digitala service.
  • Se till att tillgänglighetsinformation bevaras i konverteringen, om det är möjligt.
DOS-krav R88 Publicera dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er
  • Publicera dokument i standardformatet html. Då kan användarna komma åt er information utan att använda en viss datorplattform, eller ett program som kostar pengar, till exempel Word.
  • Om ni har dokument i andra format än html, sammanfatta dem i html, så att användarna kan bedöma innehållet utan att ladda ner det.
  • Utforma dokument så att de enkelt kan läsas på skärm. Då bidrar ni till att färre användare skriver ut på papper.
  • Om ni använder pdf:er, se till att de skapas så att de blir tillgängliga.
4 R46 Publicera i format som är lämpade för långsiktigt bevarande
  • Följ de kriteriet som finns för bevarandeformat
  • Publicera textbaserad information som html
  • Välj rätt format för databaser, register, bilder, ljud och video
  • Skapa regler för publicering.
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista