Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 2.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
DOS-krav R173 Säkerställ tillgänglighet i kundtjänst
  • Kundtjänst och liknande ska kunna återge tillgänglighetsdokumentation
  • Kundtjänst ska kunna kommunicera tillgängligt
5 R90 Gör det enkelt att ringa upp telefonnummer
  • Markera telefonnummer i koden som telefonlänkar (tel:). Det ger möjlighet att direkt ringa upp numret, på samma sätt som e-postlänkar (mailto:) ger möjlighet att skicka e-post.
  • Ange det fullständiga telefonnumret, inklusive det internationella prefixet, i länken – även om det nummer som visas på sidan bara innehåller den lokala delen. Då fungerar länken oavsett varifrån användaren ringer.
  • Överväg att använda strukturerade data även när telefonnummer inte är länkade.
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista