Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 2.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
3 R101 Markera obligatoriska fält i formulär
  • Använd en bild av en asterisk (*) för att markera ett obligatoriskt fält i ett formulär. Den ska placeras före inmatningsfältet, i label-elementet. Låt bilden ha textekvivalenten alt=”obligatoriskt”.
  • Informera användarna före formuläret genom att skriva till exempel ”Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i”.
  • Använd den uppmärkning av obligatoriska fält som fungerar med den html-version du valt.
DOS-krav 3.3.3 (AA) R149 Ge förslag på hur fel kan rättas till
  • R52. Fyll formulär med kända uppgifter
  • R57. Låt användarna fylla i information i valfritt format
  • R101. Markera obligatoriska fält i formulär
  • R112. Ge ordförslag i sökning och inmatningsfält
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista