Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 1.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
3 R38 Möjliggör synpunkter, frågor och dialog
  • Ange hur användare kan lämna synpunkter på webbplatsen och verksamheten.
  • Informera användarna om hur ärendet kommer att behandlas.
  • Ta fram rutiner för att ta emot och hantera alla inkomna synpunkter.
  • Svara användare som inte valt att vara anonyma.
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista

Prioriteringsordning Wcag-nivå Wcag-nummer Nummerordning Bokstavsordning Senast ändrad