Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 1.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
2 R20 Informera om hur personuppgifter, kakor (cookies) mm hanteras
  • Informera om vilka delar av webbplatsen som använder kakor (Lag (2022:482) om elektronisk kommunikation).
  • Se till att få besökarens samtycke till att du använder kakor.
  • Följ dataskyddsregleringen.
Informera också om
  • hur elektroniska anslagstavlor används, till exempel chatt eller diskussionsforum (Lag (1998:112) om ansvar för elektronisk kommunikation).
  • myndigheten har utgivningsbevis, ger ut periodiska skrifter eller radioprogram.
  • vilka bestämmelser som är tillämpliga på verksamheten, om besökaren kan sluta avtal, eller beställa varor eller tjänster på webbplatsen. (lag 2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster.
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista