Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 1.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
DOS-krav 1.3.5 (AA) R154 Märk upp vanliga formulärfält i koden
  • Använd attributet autocomplete på inmatningsfält.
  • Beskriv förväntat innehåll med attributet autocomplete, om det finns en standardiserad benämning.
  • Ange autocomplete=”off” om det gäller känslig information eller om servern erbjuder ordförslag.
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista