Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 1.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
3 R112 Ge ordförslag vid sökning och inmatning
  • Ge dynamiska ordförslag i sök- och inmatningsfält
  • Ge förslag på alternativa sökord och stavningar efter sökning
  • Ge statiska ordförslag på rätt sätt
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista