Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 1.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
2 R113 Använd webbvideo för att öka tillgängligheten
  • Använd gärna video.
  • Använd undertexter.
  • Erbjud syntolkning eller se till att viktig information framgår av ordinarie ljud.
  • Erbjud översättningar (till exempel till svenskt teckenspråk) vid behov.
  • Använd videospelare med bra tillgänglighet.
  • Begränsa blinkande för att inte orsaka krampanfall.
  • Ställ krav på tillgänglighet när ni upphandlar videoproduktion.
  • Planera produktionen med hänsyn till tillgänglighet.
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista