Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 2.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
1 1.2.3 (A) R118 Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar
  • Informera användaren om att det finns alternativ.
Observera att den som uppfyller R120 Syntolka videoinspelningar (som i WCAG 2.1 motsvaras av ett kriterium med den högre ambitionsnivån AA) även uppfyller den här riktlinjen, eftersom syntolkning är ett av alternativen på A-nivå.
DOS-krav 1.2.5 (AA) R120 Syntolka videoinspelningar
  • Se till att viktig visuell information framgår även av ljud
  • Följ riktlinjer för syntolkning
  • Anpassa syntolkningen efter rytmen i ordinarie innehåll
  • Gör det lätt att hitta och aktivera syntolkningen
  • Undersök alternativa lösningar
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista