Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 2.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
DOS-krav 2.4.4 (A) R5 Skriv tydliga länkar
  • Formulera länktext med omsorg. Användaren måste kunna förutse vad som händer vid klick på länken.
  • Låt sammanhanget och syftet med länken avgöra om den exempelvis ska placeras i brödtexten eller utanför.
  • Utforma länkar till dokument och länkar till e-post så att användaren får rätt förväntningar.
3 R97 Se till att bakåtknappen fungerar
  • Låt bakåtknappen fungera (se undantag nedan).
  • Undvik att öppna nya fönster, särskilt fönster som täcker hela skärmen; då fungerar inte bakåtknappen.
  • Ställ krav på att bakåtknappen ska fungera, när ni upphandlar system, eller tidigt under utvecklingsprocessen. Hur och om bakåtknappen fungerar kan nämligen bero på den grundläggande tekniken.
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista