Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 3.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
DOS-krav 2.4.1 (A) R75 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
  • Skapa genvägar för att hoppa över delar i strukturen till exempel menyn, för att komma direkt till sidans innehåll.
  • Skapa rubriker med h-element, eftersom skärmläsare låter användarna snabbnavigera med hjälp av sidans rubriker.
  • Använd WAI-ARIA landmark roles, till exempel main, search, navigation, banner, contentinfo och så vidare. Det gör att användare med exempelvis skärmläsare kan navigera mellan sidans olika delar på ett standardiserat sätt.
  • Om du använder HTML5, använd strukturelement som main, aside, header, footer och nav för att definiera vilken roll varje del av sidan har.
  • R68. Skapa snabbkommandon vid behov.
DOS-krav 2.4.7 (AA) R140 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
Använd CSS för att tydligt visa vilket element som är i fokus.
DOS-krav 3.1.1 (A) R141 Ange sidans språk i koden
  • Ange huvudspråk med hjälp av lang-attribut på sidans rot-element.
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista