Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 1.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
DOS-krav 1.3.1 (A) R121 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
  • R105. Skapa rubriker med h-element
  • R104. Använd rätt html-element när ni gör listor
  • Namnge formulärfält med kopplade label-element. Se R55. Skapa tydliga och klickbara fältetiketter.
  • R98. Skriv rubriker till tabeller
  • R101. Markera obligatoriska fält i formulär
  • Betona innehåll med elementet em och inte bara kursivering, eftersom det inte går att kursivera skärmläsarens tal.
  • Använd WAI-ARIA för sådant som inte går att uttrycka med vanlig html.
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista