Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 2.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
DOS-krav R168 Utforma eventuella reglage så att alla kan använda dem
  • Ställ inte för höga krav på motorisk förmåga.
  • Gör det möjligt att avläsa aktuell inställning utan att ändra den.
  • Hjälp användaren att undvika oavsiktlig inmatning.
DOS-krav 2.5.3 (A) R162 Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter
  • Ta reda på vilken maskinläsbar etikett som används för kontrollen.
  • Se till att den maskinläsbara etiketten matchar den synliga.
  • Använd bara samma maskinläsbara etikett för flera kontroller om de gör exakt samma sak.
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista