Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 1.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
2 R60 Gör tydliga användbara knappar
  • Namnge knappar så att användarna förstår vad som händer när de klickar på dem.
  • Ge knapparna en logisk och användbar placering.
  • Använd lagom många knappar.
  • Presentera inte knappens text enbart som bild.
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista