Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 1.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
DOS-krav 1.4.1 (A) R124 Använd inte enbart färg för att förmedla information
Komplettera betydelsebärande färgskillnader med någon annan synlig skillnad:
  • Ikoner eller liknande grafiska element kan ibland passa som komplement till färgskillnader.
  • Färgskillnader mellan textelement kan kompletteras med understrykning, ram, fetstil, kursivering eller annat teckensnitt. Var särskilt noga med att framhäva länkar.
  • Färgskillnad mellan ytor i bland annat kartor och diagram kan kompletteras exempelvis med mönster, inramning, kontrastskillnad eller text.
  • Linjer kan exempelvis göras streckade, prickade, prickstreckade eller dubbeldragna.
  • Ibland behöver färgskillnader kompletteras med skriven text som ger motsvarande information.
  • Semantisk kodning är ofta ett bra men otillräckligt komplement: Skärmläsare presenterar ofta den semantiska informationen, men det är inte alla användare som har skärmläsare.
Var särskilt försiktig med färgerna grön, röd och brun. Många personer med färgblindhet har svårt att särskilja dessa.
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista