Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 1.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
DOS-krav 3.2.3 (AA) R29 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning
  • Låt gränssnittselement ha samma utseende, funktionalitet och placering på hela webbplatsen.
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista