Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 2.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
DOS-krav 4.1.1 (A) R84 Se till att koden validerar
  • Kontrollera att era mallar för funktioner, tjänster och stilmallar validerar i enlighet med er valda standard.
  • Kräv att leverantören vid leverans bifogar valideringsprotokoll för samtliga mallar. Mallar som inte validerar bör inte godkännas för leverans, om inte leverantören har acceptabla argument för alla valideringsfel.
  • Försök att automatisera en regelbunden kodvalidering, eller gör validering till en rutinåtgärd vid all förändring av webbplatsens kod. Det är lätt hänt att tidigare korrekt kod går sönder. Det kan till exempel hända när ni uppdaterar ett tilläggsprogram, när ni infogar en videospelare i ett blogginlägg eller när någon gör ett inlägg i ett kommentarssystem.
DOS-krav 1.4.10 (AA) R91 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
  • Undvik horisontell scrollning ner till 320 pixlars bredd.
  • Använd i första hand responsiv design.
  • Gör en anpassad mobilversion om responsiv design är inte är möjligt.
  • Även dokument som inte är webbsidor bör kunna presenteras i begränsad bredd.
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista