Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 2.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
3 R27 Visa tydligt var användaren befinner sig
  • Låt menyer och navigation ange var användaren befinner sig.
  • Underlätta navigeringen med länkstigar.
4 R31 Länka alla sidor till startsidan
  • Se till att alla sidor har länkar till startsidan och andra sidor som är viktiga för orienteringen. Det kan vara webbkartan, ”Om webbplatsen”, sökfunktionen och information på andra språk.
  • Placera länkarna i sidhuvudet och/eller i sidfoten.
  • Länka webbplatsens eller organisationens logotyp till webbplatsen startsida. Om logotypen är en bild, ange i alt-texten att länken går till startsidan.
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista