Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 2.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
2 R7 Använd en krypterad anslutning för e-tjänster
  • Använd en krypterad anslutning, https, till alla e-tjänster som innehåller inloggningsinformation eller personliga eller ekonomiska uppgifter.
  • Skicka inloggningsinformation över en krypterad kanal.
  • Överväg om hela webbplatsen bör kunna användas över en krypterad anslutning.
  • Använd ett certifikat från en certifikatutfärdare som förekommer i de vanligaste webbläsarna. Annars kan användarna få ett felmeddelande om att utfärdaren inte är betrodd.
  • Se till att era certifikat är giltiga så att användarna slipper felmeddelanden och varningar.
  • Se till att alla webbplatsens resurser kan laddas över en krypterad kanal, även om de inkluderas från en tredje part. Annars kan användaren få felmeddelanden och varningar.
  • Omdirigera användare till den krypterade kanalen om de försöker nå en sida över en okrypterad kanal.
  • Skriv gärna länkar till externa webbplatser med https:// om webbplatsen har stöd för det. Det gör att användarna hamnar rätt från början.
3 R6 Tillhandahåll e-tjänster på en webbadress som ni kontrollerar
  • Tillhandahåll e-tjänster på adress(er) som er organisation har kontroll över
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista