Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 2.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje Status
3 R47 Undvik oavsiktlig gallring vid ändringar och uppdateringar
  • Följ de regler som finns för gallring.
  • Gallra viss information när den blivit inaktuell
  • Välj rätt metod för bevarande vid ändring och uppdatering
3 R48 Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet
  • Kombinera olika insamlingsmetoder eftersom ingen metod är heltäckande
  • Gör insamling så ofta att information som ska bevaras inte går förlorad mellan insamlingstillfällena.
Exportera urval som csv

Visa som kompakt lista