Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 13.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
1 R10 Ge all information på begriplig svenska
2 R14 Ge information på de nationella minoritetsspråken
4 R16 Håll god kvalitet på översättningarna
2 R20 Informera om hur personuppgifter, kakor (cookies) mm hanteras
4 R44 Gör det möjligt att läsa och söka i diariet
2 R45 Planera för långsiktigt bevarande redan vid utveckling av webbplatsen
4 R46 Publicera i format som är lämpade för långsiktigt bevarande
3 R47 Undvik oavsiktlig gallring vid ändringar och uppdateringar
3 R48 Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet
3 R49 Gör det möjligt att få ut avpublicerat material
2 R64 Skriv lättbegripliga texter
3 R65 Använd ord och termer konsekvent
3 R89 Gör det möjligt för andra att återanvända webbplatsens innehåll
Exportera urval som csv