Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 14.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 3.3.1 (A) R2 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt
DOS-krav 3.3.2 (A) R55 Skapa tydliga och klickbara fältetiketter/ledtexter
DOS-krav 3.2.2 (A) R144 Utför inga oväntade förändringar vid inmatning
DOS-krav 1.3.5 (AA) R154 Märk upp vanliga formulärfält i koden
2 R60 Gör tydliga användbara knappar
2 R77 Ge tydlig återkoppling i e-tjänster
3 R50 Minimera antalet fält i formulär
3 R53 Gruppera formulärets fält
3 R57 Låt användarna fylla i information i valfritt format
3 R63 Visa var i en process användaren befinner sig
3 R101 Markera obligatoriska fält i formulär
3 R112 Ge ordförslag vid sökning och inmatning
4 R52 Fyll formulär med kända uppgifter
4 R58 Använd standardutseendet på formulärens element
Exportera urval som csv