Hur mycket tid har du?

Digital tillgänglighet och användbarhet är stora ämnen. Börja med en lagom portion!

4 minuter hinner du …

40 minuter hinner du

allt som du hinner på 4 minuter samt …

4 timmar hinner du

allt som du hinner på 40 minuter samt …

 • Byt perspektiv

  Testa din egen sajt med andra förutsättningar:

 • Surfa utan mus

  Många användare kan eller vill bara använda tangentkommandon. Prova du också! Kommer du åt alla funktioner? Går det att se vad som är i fokus?
  överkryssad datormus

 • Lyssna med skärmläsare

  Nästan alla datorer och mobiler har idag en inbyggd skärmläsare. Har du provat? Hur låter din sajt? Går det att höra och förstå allt?

 • Simulera för ökad empati

  Testa din sajt med en eller flera simulatorer.

 • Åtgärda lågt hängande frukter

4 dagar hinner du

allt som du hinner på 4 timmar samt …

4 veckor hinner du

allt som du hinner på 4 dagar samt …

 • Gå igenom riktlinjerna systematiskt

  Riktlinjerna går att sortera och filtrera. Utgå från ett urval som passar din organisation.

 • Gör några användningstester

  Helst bör en sajt eller app testas av användare med många olika förutsättningar (till exempel flera typer av funktionsnedsättning). Men det är bättre med ett fåtal slumpvis valda personer än inga alls. Läs mer om användarcentrerad utveckling.

 • Vidta åtgärder

  Åtgärda identifierade problem och ta vara på de förslag som framkommit under användningstester. Ett tips kan vara att använda utdragsfunktionen för att få underlag för granskningsprotokoll. Eller klistra upp våra färdiga åtgärdslappar direkt på din projekttavla.

 • Bidra till att förbättra webbriktlinjerna

  Webbriktlinjerna behöver ständigt uppdateras för att vara relevanta och användbara. Vi tar gärna emot dina kommentarer, exempel, frågor och förslag! Kontakta oss eller skriv i riktlinjernas kommentarsfält eller i Facebookgruppen webbriktlinjer.

Om du har mycket tid

hinner du allt som du hinner på 4 veckor samt …

 • Följ upp kvalitet kontinuerligt

 • Dela bra lösningar

  Digitala lösningar är som gjorda för att återanvända och bygga vidare på. Genom att dela resurser kan vi både spara pengar och tid och uppnå bättre resultat. För offentlig sektor finns Deladigitalt.se som är till för att hitta andra med liknande behov.

 • Skryt