Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 59.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
2 R23 Ange när webbsidorna har publicerats eller uppdaterats
3 R17 Anpassa webbplatsen för flerspråkighet
1 R111 Anpassa webbplatsen även för små skärmar
DOS-krav 1.4.1 (A) R124 Använd inte enbart färg för att förmedla information
3 R93 Använd Javascript för att öka tillgängligheten – inte tvärtom
4 R58 Använd standardutseendet på formulärens element
DOS-krav 1.4.5 (AA) R128 Använd text, inte bilder, för att visa text
DOS-krav 1.4.3 (AA) R126 Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund
DOS-krav 1.4.11 (AA) R156 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik
DOS-krav 3.2.4 (AA) R146 Benämn funktioner konsekvent
DOS-krav R172 Dokumentera tillgänglighetsfunktioner
DOS-krav 2.5.1 (A) R160 Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser
DOS-krav 2.5.4 (A) R163 Erbjud alternativ till rörelsestyrning
DOS-krav 2.4.5 (AA) R32 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
DOS-krav 2.4.1 (A) R75 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
4 R52 Fyll formulär med kända uppgifter
DOS-krav 1.4.2 (A) R125 Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud
DOS-krav 3.3.4 (AA) R150 Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner
3 R112 Ge ordförslag vid sökning och inmatning
2 R77 Ge tydlig återkoppling i e-tjänster
2 R39 Ge webbplatsen en god läsbarhet
3 R53 Gruppera formulärets fält
3 R28 Gör det lätt att hitta det viktigaste
DOS-krav 2.5.2 (A) R161 Gör det möjligt att ångra klick
DOS-krav 2.4.3 (A) R136 Gör en logisk tab-ordning
DOS-krav 1.3.3 (A) R123 Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
1 R34 Gör länkar, klickbara ytor och menyer användbara för alla
3 R62 Gör texterna överskådliga
DOS-krav R165 Gör tillgänglighetsfunktioner åtkomliga
2 R60 Gör tydliga användbara knappar
4 R31 Länka alla sidor till startsidan
3 R101 Markera obligatoriska fält i formulär
DOS-krav 2.4.7 (AA) R140 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
3 R50 Minimera antalet fält i formulär
DOS-krav 1.3.5 (AA) R154 Märk upp vanliga formulärfält i koden
DOS-krav 2.3.1 (A) R133 Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande
DOS-krav 1.4.13 (AA) R158 Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla
DOS-krav 1.3.2 (A) R122 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
DOS-krav R88 Publicera dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er
DOS-krav R170 Respektera användarens inställningar
DOS-krav 1.3.4 (AA) R153 Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning
3 R97 Se till att bakåtknappen fungerar
DOS-krav 1.4.12 (AA) R157 Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord
DOS-krav 4.1.3 (AA) R164 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus
DOS-krav 2.5.3 (A) R162 Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter
DOS-krav 1.4.10 (AA) R91 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
DOS-krav 2.1.4 (A) R68 Skapa kortkommandon med varsamhet
DOS-krav 3.3.2 (A) R55 Skapa tydliga och klickbara fältetiketter/ledtexter
4 R66 Skriv datum och andra sifferuppgifter konsekvent
4 R70 Skydda användaren mot att oavsiktligt förlora påbörjat arbete
3 R106 Stryk aldrig under text som inte är länkad
DOS-krav R168 Utforma eventuella reglage så att alla kan använda dem
DOS-krav 3.2.1 (A) R143 Utför inga oväntade förändringar vid fokusering
DOS-krav 3.2.2 (A) R144 Utför inga oväntade förändringar vid inmatning
DOS-krav 2.1.1 (A) R129 Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet
DOS-krav 3.2.3 (AA) R29 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning
3 R27 Visa tydligt var användaren befinner sig
DOS-krav 3.3.1 (A) R2 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt
3 R63 Visa var i en process användaren befinner sig
Exportera urval som csv