Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 13.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
5 R102 Ange om ett dokument är en del av ett större dokument
4 R30 Använd startsidan för att ge en introduktion till webbplatsen
DOS-krav 3.2.4 (AA) R146 Benämn funktioner konsekvent
DOS-krav 2.4.5 (AA) R32 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
3 R112 Ge ordförslag vid sökning och inmatning
DOS-krav 1.3.3 (A) R123 Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
3 R95 Gör webbadresser bokmärkningsbara
4 R31 Länka alla sidor till startsidan
1 R105 Skapa rubriker med h-element
DOS-krav 2.4.6 (AA) R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
DOS-krav 2.4.2 (A) R135 Skriv beskrivande sidtitlar
DOS-krav 3.2.3 (AA) R29 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning
3 R27 Visa tydligt var användaren befinner sig
Exportera urval som csv