Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 7.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 3.1.2 (AA) R142 Ange språkförändringar i koden
2 R8 Bestäm målgrupp och syfte för webbtexterna
2 R14 Ge information på de nationella minoritetsspråken
4 R15 Ge information på engelska och andra språk
4 R16 Håll god kvalitet på översättningarna
DOS-krav 1.3.2 (A) R122 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
2 R26 Uppdatera webbplatsens innehåll och länkar regelbundet
Exportera urval som csv