Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 29.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 1.3.1 (A) R121 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
2 R113 Använd webbvideo för att öka tillgängligheten
DOS-krav R167 Bevara tillgänglighet vid konverteringar
DOS-krav R172 Dokumentera tillgänglighetsfunktioner
DOS-krav 1.2.1 (A) R116 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video
DOS-krav 2.5.1 (A) R160 Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser
2 R18 Följ MSB:s rekommendationer för krisinformation på webben
DOS-krav 3.3.3 (AA) R149 Ge förslag på hur fel kan rättas till
2 R13 Ge information på svenskt teckenspråk
DOS-krav 2.4.3 (A) R136 Gör en logisk tab-ordning
DOS-krav R166 Gör inte identifiering beroende av bara en biometrisk egenskap
DOS-krav R165 Gör tillgänglighetsfunktioner åtkomliga
2 R11 Kombinera skrift med ljud, bild och film
DOS-krav 1.4.13 (AA) R158 Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla
DOS-krav R88 Publicera dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er
DOS-krav R170 Respektera användarens inställningar
DOS-krav 1.3.4 (AA) R153 Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning
DOS-krav R169 Se till att eventuella samtalsfunktioner är tillgängliga
DOS-krav 4.1.3 (AA) R164 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus
DOS-krav R171 Se till att redigeringsfunktioner ger stöd för tillgänglighet
DOS-krav 4.1.2 (A) R152 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel
DOS-krav 1.4.10 (AA) R91 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
1 1.2.3 (A) R118 Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar
DOS-krav 1.2.5 (AA) R120 Syntolka videoinspelningar
DOS-krav R173 Säkerställ tillgänglighet i kundtjänst
1 1.2.4 (AA) R119 Texta direktsändningar
DOS-krav R168 Utforma eventuella reglage så att alla kan använda dem
DOS-krav 3.2.2 (A) R144 Utför inga oväntade förändringar vid inmatning
2 R81 Utveckla webbplatsen enligt en standard, snarare än för en webbläsare
Exportera urval som csv