Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 13.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 2.4.5 (AA) R32 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
3 R112 Ge ordförslag vid sökning och inmatning
3 R95 Gör webbadresser bokmärkningsbara
2 R11 Kombinera skrift med ljud, bild och film
2 R56 Låt inte en webbadress sluta fungera
2 R45 Planera för långsiktigt bevarande redan vid utveckling av webbplatsen
4 R99 Skapa korta webbadresser för sidor som ska spridas
DOS-krav 2.4.6 (AA) R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
3 R6 Tillhandahåll e-tjänster på en webbadress som ni kontrollerar
3 R47 Undvik oavsiktlig gallring vid ändringar och uppdateringar
2 R26 Uppdatera webbplatsens innehåll och länkar regelbundet
4 R100 Utforma webbadresser med omsorg
3 R27 Visa tydligt var användaren befinner sig
Exportera urval som csv