Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 49.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 1.3.1 (A) R121 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
2 R23 Ange när webbsidorna har publicerats eller uppdaterats
DOS-krav 3.1.2 (AA) R142 Ange språkförändringar i koden
1 R24 Ange tydligt om viss information är inaktuell
5 R22 Ange vilken organisation som är avsändare av webbplatsen
DOS-krav 1.4.1 (A) R124 Använd inte enbart färg för att förmedla information
3 R65 Använd ord och termer konsekvent
4 R30 Använd startsidan för att ge en introduktion till webbplatsen
DOS-krav 1.4.5 (AA) R128 Använd text, inte bilder, för att visa text
DOS-krav 1.4.3 (AA) R126 Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund
DOS-krav 3.2.4 (AA) R146 Benämn funktioner konsekvent
4 R3 Beskriv ert uppdrag eller er affärsidé
5 R19 Beskriv hur webbplatsen fungerar och vad den innehåller
DOS-krav 1.1.1 (A) R115 Beskriv med text allt innehåll som inte är text
2 R8 Bestäm målgrupp och syfte för webbtexterna
DOS-krav R172 Dokumentera tillgänglighetsfunktioner
DOS-krav 1.2.1 (A) R116 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video
DOS-krav 2.4.5 (AA) R32 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
2 R18 Följ MSB:s rekommendationer för krisinformation på webben
DOS-krav 1.4.2 (A) R125 Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud
3 R76 Ge e-tjänster namn utifrån användarnas perspektiv
2 R14 Ge information på de nationella minoritetsspråken
4 R15 Ge information på engelska och andra språk
3 R12 Ge information på lättläst svenska
3 R53 Gruppera formulärets fält
5 R90 Gör det enkelt att ringa upp telefonnummer
3 R28 Gör det lätt att hitta det viktigaste
2 R4 Gör det lätt att komma i kontakt med er
3 R62 Gör texterna överskådliga
2 R20 Informera om hur personuppgifter, kakor (cookies) mm hanteras
2 R11 Kombinera skrift med ljud, bild och film
1 R51 Lyft fram det viktigaste i texten
3 R38 Möjliggör synpunkter, frågor och dialog
DOS-krav R88 Publicera dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er
3 R48 Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet
3 R67 Se till att infogade tjänster följer webbriktlinjerna
DOS-krav 4.1.1 (A) R84 Se till att koden validerar
4 R99 Skapa korta webbadresser för sidor som ska spridas
DOS-krav 2.4.6 (AA) R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
DOS-krav 2.4.2 (A) R135 Skriv beskrivande sidtitlar
4 R66 Skriv datum och andra sifferuppgifter konsekvent
2 R64 Skriv lättbegripliga texter
1 1.2.3 (A) R118 Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar
1 1.2.4 (AA) R119 Texta direktsändningar
DOS-krav 1.2.2 (A) R117 Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)
2 R26 Uppdatera webbplatsens innehåll och länkar regelbundet
DOS-krav 3.2.3 (AA) R29 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning
4 R73 Var tydlig med förutsättningar för att kunna använda e-tjänsten
3 R27 Visa tydligt var användaren befinner sig
Exportera urval som csv