Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 12.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav R172 Dokumentera tillgänglighetsfunktioner
1 R80 Följ kodstandarder
DOS-krav 3.3.3 (AA) R149 Ge förslag på hur fel kan rättas till
2 R56 Låt inte en webbadress sluta fungera
DOS-krav 1.3.5 (AA) R154 Märk upp vanliga formulärfält i koden
DOS-krav 1.4.13 (AA) R158 Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla
DOS-krav R170 Respektera användarens inställningar
DOS-krav R169 Se till att eventuella samtalsfunktioner är tillgängliga
DOS-krav 2.5.3 (A) R162 Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter
DOS-krav 1.4.10 (AA) R91 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
DOS-krav R168 Utforma eventuella reglage så att alla kan använda dem
DOS-krav 2.1.1 (A) R129 Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet
Exportera urval som csv