Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 49.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
1 1.2.5 (AA) R120 Syntolka videoinspelningar
2 R113 Använd webbvideo för att öka tillgängligheten
2 R88 Publicera i första hand dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er
1 4.1.2 (A) R152 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel
1 1.2.4 (AA) R119 Texta direktsändningar
3 R27 Visa tydligt var användaren befinner sig
2 R13 Ge information på svenskt teckenspråk
2 R14 Ge information på de nationella minoritetsspråken
1 1.3.4 (AA) R153 Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning
3 R47 Undvik oavsiktlig gallring vid ändringar och uppdateringar
3 R48 Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet
3 R71 Bestäm om e-tjänsten behöver e-legitimation och signering
1 R114 Grundläggande rekommendationer för appar
2 R20 Informera om hur personuppgifter, kakor (cookies) mm hanteras
4 R100 Utforma webbadresser med omsorg
1 4.1.3 (AA) R164 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus
2 R18 Följ MSB:s rekommendationer för krisinformation på webben
3 R17 Anpassa webbplatsen för flerspråkighet
2 R81 Utveckla webbplatsen enligt en standard, snarare än för en webbläsare
1 1.3.1 (A) R121 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
1 2.4.5 (AA) R32 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
1 2.4.6 (AA) R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
1 1.4.10 (AA) R91 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
1 1.2.1 (A) R116 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video
1 3.3.3 (AA) R149 Ge förslag på hur fel kan rättas till
1 3.2.2 (A) R144 Utför inga oväntade förändringar vid inmatning
1 2.4.3 (A) R136 Gör en logisk tab-ordning
1 2.3.1 (A) R133 Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande
1 1.4.13 (AA) R158 Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla
1 2.5.1 (A) R160 Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser
1 R1 Följ WCAG 2.1 nivå AA
1 1.2.3 (A) R118 Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar
4 R99 Skapa korta webbadresser för sidor som ska spridas
2 R11 Kombinera skrift med ljud, bild och film
3 R67 Se till att infogade tjänster följer webbriktlinjerna
3 R112 Ge ordförslag vid sökning och inmatning
4 R41 Använd funktionsbrevlådor
2 R26 Uppdatera webbplatsens innehåll och länkar regelbundet
3 R49 Gör det möjligt att få ut avpublicerat material
2 R7 Använd en krypterad anslutning för e-tjänster
3 R89 Gör det möjligt för andra att återanvända webbplatsens innehåll
3 R93 Använd Javascript för att öka tillgängligheten – inte tvärtom
2 R56 Låt inte en webbadress sluta fungera
4 R69 Ta fram en policy för domännamn
2 R45 Planera för långsiktigt bevarande redan vid utveckling av webbplatsen
3 R95 Gör webbadresser bokmärkningsbara
3 R87 Gör det möjligt att prenumerera på information
3 R6 Tillhandahåll e-tjänster på en webbadress som ni kontrollerar
3 R25 Förvaltningsorganisationen och dess kunskap ska stå i proportion till webbplatsens storlek och ambitioner
Exportera urval som csv