Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 9.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
2 R11 Kombinera skrift med ljud, bild och film
DOS-krav 1.1.1 (A) R115 Beskriv med text allt innehåll som inte är text
2 R13 Ge information på svenskt teckenspråk
DOS-krav 1.2.2 (A) R117 Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)
1 1.2.4 (AA) R119 Texta direktsändningar
1 1.2.3 (A) R118 Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar
DOS-krav 1.2.1 (A) R116 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video
DOS-krav 1.2.5 (AA) R120 Syntolka videoinspelningar
2 R113 Använd webbvideo för att öka tillgängligheten
Exportera urval som csv