Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 17.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
2 R11 Kombinera skrift med ljud, bild och film
2 R13 Ge information på svenskt teckenspråk
2 R54 Optimera webbplatsen för bästa prestanda
2 R86 Basera inte viktig funktionalitet på format som kräver insticksprogram
2 R113 Använd webbvideo för att öka tillgängligheten
DOS-krav 1.1.1 (A) R115 Beskriv med text allt innehåll som inte är text
DOS-krav 1.2.1 (A) R116 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video
DOS-krav 1.2.2 (A) R117 Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)
1 1.2.3 (A) R118 Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar
1 1.2.4 (AA) R119 Texta direktsändningar
DOS-krav 1.2.5 (AA) R120 Syntolka videoinspelningar
DOS-krav 1.4.2 (A) R125 Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud
DOS-krav 1.4.5 (AA) R128 Använd text, inte bilder, för att visa text
DOS-krav 2.2.2 (A) R132 Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser
DOS-krav 2.3.1 (A) R133 Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande
DOS-krav R167 Bevara tillgänglighet vid konverteringar
DOS-krav R169 Se till att eventuella samtalsfunktioner är tillgängliga
Exportera urval som csv