Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 12.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
1 R34 Gör länkar, klickbara ytor och menyer användbara för alla
1 R111 Anpassa webbplatsen även för små skärmar
DOS-krav R114 Grundläggande rekommendationer för appar
DOS-krav 1.3.4 (AA) R153 Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning
DOS-krav 2.5.1 (A) R160 Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser
DOS-krav 2.5.2 (A) R161 Gör det möjligt att ångra klick
DOS-krav 2.5.3 (A) R162 Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter
DOS-krav 2.5.4 (A) R163 Erbjud alternativ till rörelsestyrning
DOS-krav R166 Gör inte identifiering beroende av bara en biometrisk egenskap
DOS-krav R168 Utforma eventuella reglage så att alla kan använda dem
DOS-krav R169 Se till att eventuella samtalsfunktioner är tillgängliga
DOS-krav R170 Respektera användarens inställningar
Exportera urval som csv