Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 12.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
2 R8 Bestäm målgrupp och syfte för webbtexterna
1 R10 Ge all information på begriplig svenska
3 R12 Ge information på lättläst svenska
1 R51 Lyft fram det viktigaste i texten
DOS-krav 2.4.6 (AA) R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
3 R62 Gör texterna överskådliga
2 R64 Skriv lättbegripliga texter
3 R65 Använd ord och termer konsekvent
4 R66 Skriv datum och andra sifferuppgifter konsekvent
3 R76 Ge e-tjänster namn utifrån användarnas perspektiv
DOS-krav 1.3.2 (A) R122 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
DOS-krav 1.3.3 (A) R123 Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
Exportera urval som csv