Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 12.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
2 R8 Bestäm målgrupp och syfte för webbtexterna
4 R9 Ge dokument filnamn som beskriver innehållet
2 R23 Ange när webbsidorna har publicerats eller uppdaterats
3 R43 Gör register och databaser med publik information sökbara
2 R45 Planera för långsiktigt bevarande redan vid utveckling av webbplatsen
4 R46 Publicera i format som är lämpade för långsiktigt bevarande
DOS-krav R88 Publicera dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er
DOS-krav 1.1.1 (A) R115 Beskriv med text allt innehåll som inte är text
DOS-krav 1.3.1 (A) R121 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
DOS-krav 1.3.2 (A) R122 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
DOS-krav 1.4.1 (A) R124 Använd inte enbart färg för att förmedla information
DOS-krav 1.3.4 (AA) R153 Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning
Exportera urval som csv