Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 28.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 3.3.1 (A) R2 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt
2 R7 Använd en krypterad anslutning för e-tjänster
3 R50 Minimera antalet fält i formulär
4 R52 Fyll formulär med kända uppgifter
3 R53 Gruppera formulärets fält
DOS-krav 3.3.2 (A) R55 Skapa tydliga och klickbara fältetiketter/ledtexter
3 R57 Låt användarna fylla i information i valfritt format
4 R58 Använd standardutseendet på formulärens element
2 R60 Gör tydliga användbara knappar
3 R63 Visa var i en process användaren befinner sig
4 R70 Skydda användaren mot att oavsiktligt förlora påbörjat arbete
3 R71 Bestäm om e-tjänsten behöver e-legitimation och signering
4 R73 Var tydlig med förutsättningar för att kunna använda e-tjänsten
3 R76 Ge e-tjänster namn utifrån användarnas perspektiv
2 R77 Ge tydlig återkoppling i e-tjänster
3 R93 Använd Javascript för att öka tillgängligheten – inte tvärtom
3 R101 Markera obligatoriska fält i formulär
3 R112 Ge ordförslag vid sökning och inmatning
DOS-krav 1.3.3 (A) R123 Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
DOS-krav 2.2.1 (A) R131 Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar
DOS-krav 3.2.1 (A) R143 Utför inga oväntade förändringar vid fokusering
DOS-krav 3.2.2 (A) R144 Utför inga oväntade förändringar vid inmatning
DOS-krav 3.2.4 (AA) R146 Benämn funktioner konsekvent
DOS-krav 3.3.3 (AA) R149 Ge förslag på hur fel kan rättas till
DOS-krav 3.3.4 (AA) R150 Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner
DOS-krav 4.1.2 (A) R152 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel
DOS-krav 1.3.5 (AA) R154 Märk upp vanliga formulärfält i koden
DOS-krav 4.1.3 (AA) R164 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus
Exportera urval som csv