Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 17.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 2.4.4 (A) R5 Skriv tydliga länkar
3 R6 Tillhandahåll e-tjänster på en webbadress som ni kontrollerar
4 R9 Ge dokument filnamn som beskriver innehållet
2 R26 Uppdatera webbplatsens innehåll och länkar regelbundet
1 R34 Gör länkar, klickbara ytor och menyer användbara för alla
2 R56 Låt inte en webbadress sluta fungera
4 R69 Ta fram en policy för domännamn
5 R90 Gör det enkelt att ringa upp telefonnummer
3 R95 Gör webbadresser bokmärkningsbara
3 R97 Se till att bakåtknappen fungerar
4 R99 Skapa korta webbadresser för sidor som ska spridas
4 R100 Utforma webbadresser med omsorg
3 R106 Stryk aldrig under text som inte är länkad
DOS-krav 1.4.1 (A) R124 Använd inte enbart färg för att förmedla information
DOS-krav 2.4.3 (A) R136 Gör en logisk tab-ordning
DOS-krav 2.4.7 (AA) R140 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
DOS-krav 2.5.3 (A) R162 Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter
Exportera urval som csv