Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 6.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
3 R25 Förvaltningsorganisationen och dess kunskap ska stå i proportion till webbplatsens storlek och ambitioner
2 R26 Uppdatera webbplatsens innehåll och länkar regelbundet
3 R49 Gör det möjligt att få ut avpublicerat material
3 R67 Se till att infogade tjänster följer webbriktlinjerna
4 R69 Ta fram en policy för domännamn
2 R81 Utveckla webbplatsen enligt en standard, snarare än för en webbläsare
Exportera urval som csv