Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 14.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
4 R3 Beskriv ert uppdrag eller er affärsidé
2 R4 Gör det lätt att komma i kontakt med er
2 R18 Följ MSB:s rekommendationer för krisinformation på webben
5 R19 Beskriv hur webbplatsen fungerar och vad den innehåller
2 R20 Informera om hur personuppgifter, kakor (cookies) mm hanteras
5 R22 Ange vilken organisation som är avsändare av webbplatsen
2 R23 Ange när webbsidorna har publicerats eller uppdaterats
1 R24 Ange tydligt om viss information är inaktuell
2 R26 Uppdatera webbplatsens innehåll och länkar regelbundet
4 R30 Använd startsidan för att ge en introduktion till webbplatsen
3 R38 Möjliggör synpunkter, frågor och dialog
4 R44 Gör det möjligt att läsa och söka i diariet
DOS-krav R172 Dokumentera tillgänglighetsfunktioner
DOS-krav R173 Säkerställ tillgänglighet i kundtjänst
Exportera urval som csv