Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 7.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
1 R1 Följ WCAG 2.1 nivå AA
2 R11 Kombinera skrift med ljud, bild och film
2 R54 Optimera webbplatsen för bästa prestanda
1 1.1.1 (A) R115 Beskriv med text allt innehåll som inte är text
1 1.4.3 (AA) R126 Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund
1 1.4.5 (AA) R128 Använd text, inte bilder, för att visa text
1 1.4.11 (AA) R156 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik
Exportera urval som csv