Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 22.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
1 R1 Följ WCAG 2.1 nivå AA
2 R11 Kombinera skrift med ljud, bild och film
2 R13 Ge information på svenskt teckenspråk
2 R18 Följ MSB:s rekommendationer för krisinformation på webben
2 R81 Utveckla webbplatsen enligt en standard, snarare än för en webbläsare
2 R88 Publicera i första hand dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er
1 1.4.10 (AA) R91 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
2 R113 Använd webbvideo för att öka tillgängligheten
1 R114 Grundläggande rekommendationer för appar
1 1.2.1 (A) R116 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video
1 1.2.3 (A) R118 Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar
1 1.2.4 (AA) R119 Texta direktsändningar
1 1.2.5 (AA) R120 Syntolka videoinspelningar
1 1.3.1 (A) R121 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
1 2.4.3 (A) R136 Gör en logisk tab-ordning
1 3.2.2 (A) R144 Utför inga oväntade förändringar vid inmatning
1 3.3.3 (AA) R149 Ge förslag på hur fel kan rättas till
1 4.1.2 (A) R152 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel
1 1.3.4 (AA) R153 Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning
1 1.4.13 (AA) R158 Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla
1 2.5.1 (A) R160 Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser
1 4.1.3 (AA) R164 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus
Exportera urval som csv