Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 23.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
3 R6 Tillhandahåll e-tjänster på en webbadress som ni kontrollerar
2 R7 Använd en krypterad anslutning för e-tjänster
2 R11 Kombinera skrift med ljud, bild och film
2 R14 Ge information på de nationella minoritetsspråken
2 R18 Följ MSB:s rekommendationer för krisinformation på webben
2 R20 Informera om hur personuppgifter, kakor (cookies) mm hanteras
3 R25 Förvaltningsorganisationen och dess kunskap ska stå i proportion till webbplatsens storlek och ambitioner
2 R26 Uppdatera webbplatsens innehåll och länkar regelbundet
4 R41 Använd funktionsbrevlådor
2 R45 Planera för långsiktigt bevarande redan vid utveckling av webbplatsen
3 R47 Undvik oavsiktlig gallring vid ändringar och uppdateringar
3 R49 Gör det möjligt att få ut avpublicerat material
3 R67 Se till att infogade tjänster följer webbriktlinjerna
4 R69 Ta fram en policy för domännamn
2 R81 Utveckla webbplatsen enligt en standard, snarare än för en webbläsare
3 R87 Gör det möjligt att prenumerera på information
DOS-krav R88 Publicera dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er
3 R89 Gör det möjligt för andra att återanvända webbplatsens innehåll
3 R93 Använd Javascript för att öka tillgängligheten – inte tvärtom
4 R99 Skapa korta webbadresser för sidor som ska spridas
4 R100 Utforma webbadresser med omsorg
DOS-krav R166 Gör inte identifiering beroende av bara en biometrisk egenskap
DOS-krav R172 Dokumentera tillgänglighetsfunktioner
Exportera urval som csv