Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 9.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
1 R1 Följ WCAG 2.1 nivå AA
2 R7 Använd en krypterad anslutning för e-tjänster
3 R17 Anpassa webbplatsen för flerspråkighet
2 R45 Planera för långsiktigt bevarande redan vid utveckling av webbplatsen
3 R48 Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet
1 R114 Grundläggande rekommendationer för appar
1 1.2.1 (A) R116 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video
1 1.2.5 (AA) R120 Syntolka videoinspelningar
1 2.3.1 (A) R133 Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande
Exportera urval som csv