Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 5.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
2 R54 Optimera webbplatsen för bästa prestanda
5 R90 Gör det enkelt att ringa upp telefonnummer
DOS-krav 2.5.1 (A) R160 Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser
DOS-krav R168 Utforma eventuella reglage så att alla kan använda dem
DOS-krav R170 Respektera användarens inställningar
Exportera urval som csv