Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 8.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
2 R56 Låt inte en webbadress sluta fungera
1 R80 Följ standarder
1 1.4.10 (AA) R91 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
1 2.1.1 (A) R129 Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet
1 3.3.3 (AA) R149 Ge förslag på hur fel kan rättas till
1 1.3.5 (AA) R154 Märk upp vanliga formulärfält i koden
1 1.4.13 (AA) R158 Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla
1 2.5.3 (A) R162 Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter
Exportera urval som csv

Prioriteringsordning Wcag-nivå Wcag-nummer Nummerordning Bokstavsordning Senast ändrad