Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 17.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
2 R4 Gör det lätt att komma i kontakt med er
1 R10 Ge all information på begriplig svenska
2 R13 Ge information på svenskt teckenspråk
2 R14 Ge information på de nationella minoritetsspråken
4 R16 Håll god kvalitet på översättningarna
3 R17 Anpassa webbplatsen för flerspråkighet
2 R18 Följ MSB:s rekommendationer för krisinformation på webben
2 R26 Uppdatera webbplatsens innehåll och länkar regelbundet
2 R113 Använd webbvideo för att öka tillgängligheten
DOS-krav 1.2.1 (A) R116 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video
DOS-krav 1.2.2 (A) R117 Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)
DOS-krav 1.2.5 (AA) R120 Syntolka videoinspelningar
DOS-krav R165 Gör tillgänglighetsfunktioner åtkomliga
DOS-krav R167 Bevara tillgänglighet vid konverteringar
DOS-krav R169 Se till att eventuella samtalsfunktioner är tillgängliga
DOS-krav R172 Dokumentera tillgänglighetsfunktioner
DOS-krav R173 Säkerställ tillgänglighet i kundtjänst
Exportera urval som csv