Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 11.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav R173 Säkerställ tillgänglighet i kundtjänst
2 R20 Informera om hur personuppgifter, kakor (cookies) mm hanteras
2 R45 Planera för långsiktigt bevarande redan vid utveckling av webbplatsen
3 R43 Gör register och databaser med publik information sökbara
3 R47 Undvik oavsiktlig gallring vid ändringar och uppdateringar
3 R48 Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet
3 R49 Gör det möjligt att få ut avpublicerat material
3 R89 Gör det möjligt för andra att återanvända webbplatsens innehåll
4 R41 Använd funktionsbrevlådor
4 R44 Gör det möjligt att läsa och söka i diariet
4 R46 Publicera i format som är lämpade för långsiktigt bevarande
Exportera urval som csv