Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 31.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
1 R80 Följ kodstandarder
DOS-krav 4.1.1 (A) R84 Se till att koden validerar
DOS-krav 2.4.1 (A) R75 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
DOS-krav 1.1.1 (A) R115 Beskriv med text allt innehåll som inte är text
DOS-krav 2.1.1 (A) R129 Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet
DOS-krav 1.3.2 (A) R122 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
DOS-krav 1.3.1 (A) R121 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
DOS-krav 4.1.2 (A) R152 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel
DOS-krav R165 Gör tillgänglighetsfunktioner åtkomliga
DOS-krav R171 Se till att redigeringsfunktioner ger stöd för tillgänglighet
DOS-krav R170 Respektera användarens inställningar
DOS-krav R169 Se till att eventuella samtalsfunktioner är tillgängliga
DOS-krav R166 Gör inte identifiering beroende av bara en biometrisk egenskap
2 R7 Använd en krypterad anslutning för e-tjänster
2 R54 Optimera webbplatsen för bästa prestanda
2 R81 Utveckla webbplatsen enligt en standard, snarare än för en webbläsare
2 R82 Använd stilmallar för att separera presentationen från innehållet
2 R86 Basera inte viktig funktionalitet på format som kräver insticksprogram
DOS-krav R88 Publicera dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er
2 R113 Använd webbvideo för att öka tillgängligheten
3 R89 Gör det möjligt för andra att återanvända webbplatsens innehåll
3 R93 Använd Javascript för att öka tillgängligheten – inte tvärtom
3 R94 Använd inte ramar
3 R97 Se till att bakåtknappen fungerar
4 R9 Ge dokument filnamn som beskriver innehållet
4 R83 Använd inte tabeller för layout
4 R98 Skriv rubriker till tabeller
4 R104 Använd rätt html-element när ni gör listor
5 R90 Gör det enkelt att ringa upp telefonnummer
5 R96 Utnyttja webbläsarnas inbyggda funktioner för utskrift
5 R102 Ange om ett dokument är en del av ett större dokument
Exportera urval som csv